HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Dostopanje do funkcij shranjevanja opravil

background image

Dostopanje do funkcij shranjevanja opravil

Za OS Windows

1.

V meniju File (Datoteka) kliknite Print (Natisni).

2.

Kliknite Properties (Lastnosti) in nato jeziček Job Storage (Shranjevanje opravil).

3.

Izberite želeni način shranjevanja opravil.

Za OS Macintosh

Pri novejših gonilnikih: Izberite Job Storage (Shranjevanje opravil) v poteznem meniju v pogovornem
oknu Print (Natisni). Pri starejših gonilnikih izberite Printer Specific Options (Za tiskalnik značilne
možnosti).