HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Uporaba funkcij pomnilnika opravil

background image

Uporaba funkcij pomnilnika opravil

Za napravo so na voljo naslednje funkcije shranjevanja opravil:

Opravila pregledovanja in zadržanja: Ta funkcija omogoča hiter in enostaven način tiskanja in
pregleda ene kopije opravila in nato tiskanje dodatnih kopij.

Zasebna opravila: Ko napravi pošljete zasebno opravilo, se opravilo ne natisne, dokler na
nadzorni plošči ne vnesete zahtevane osebne identifikacijske številke (PIN).

Opravila QuickCopy (Hitro kopiranje): Natisnete lahko zahtevano število kopij opravila in nato
shranite kopijo opravila na trdi disk naprave. Shranjevanje opravila omogoča poznejše tiskanje
dodatnih kopij opravila.

Shranjena opravila: V napravo lahko shranite opravilo, kot je obrazec, kontrolni list ali koledar
osebja, in drugim uporabnikom omogočite, da opravilo kadarkoli natisnejo. Shranjena opravila
lahko tudi zaščitite s številko PIN.

Za pridobitev dostopa do funkcij shranjevanja opravil v računalniku sledite navodilom v tem razdelku.
Oglejte si razdelek za določeno vrsto opravila tiskanja, kopiranja ali skeniranja, ki ga želite ustvariti.

OPOZORILO

Ob izklopu naprave se vsa opravila funkcije QuickCopy (Hitro kopiranje), opravila

pregledovanja in zadržanja, ter zasebna opravila izbrišejo.