HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Povežite pripomoček faksa s telefonsko linijo

background image

Povežite pripomoček faksa s telefonsko linijo

Pri povezavi pripomočka faksa s telefonsko linijo poskrbite, da je telefonska linija, ki je namenjena
pripomočku, namenska linija, ki je ne uporablja katera koli druga naprava. Poleg tega mora biti ta linija
analogna, saj pri povezavi faksa z drugimi digitalnimi sistemi PBX ta ne bo deloval pravilno. Če ne veste,
ali imate analogno ali digitalno telefonsko linijo, se obrnite na ponudnika telefonskih storitev.

Opomba

Za pravilno delovanje pripomočka faksa HP priporoča uporabo priloženega

telefonskega kabla.

1.

Poiščite telefonski kabel, ki je priložen kompletu pripomočka faksa. Povežite en konec telefonskega
kabla s telefonskim priključkom pripomočka faksa na oblikovalniku. Potisnite priključek, da se ta
zaskoči.

OPOZORILO

Poskrbite, da povežete telefonsko linijo s telefonskim priključkom

pripomočka faksa ob spodnjem robu oblikovalnika. Ne povezujte telefonske linije z vrati
HP Jetdirect LAN, ki so ob zgornjem robu oblikovalnika.

2.

Povežite drugi konec telefonske linije s telefonsko vtičnico na zidu. Potisnite priključek, da se ta
zaskoči ali varno namesti. Ker se v različnih državah/regijah uporabljajo različne vrste priključkov,
bo namestitev priključka morda neslišna.

SLWW

Analogni faks 141