HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Nastavite in uporabite funkcije faksa

background image

Nastavite in uporabite funkcije faksa

Preden začnete uporabljati funkcije faksa, jih morate nastaviti v menijih nadzorne-plošče. Vnesti morate
na primer naslednje informacije:

Datum in čas

Kraj

Glavo faksa

Vse informacije o nastavitvi in uporabi pripomočkov faksa najdete v HP LaserJet Analog Fax Accessory
300 User Guide (Uporabniški priročnik za dodatno opremo za analogni faks HP LaserJet 300)
, ki je
priložen pripomočku.

142 Poglavje 9 Faks

SLWW