HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Namestitev dodatne opreme za faks

background image

Namestitev dodatne opreme za faks

Če dodatna oprema za analogni faks še ni nameščena, jo namestite po naslednjem postopku.

1.

Izklopite napravo in izključite vse kable.

2.

Na hrbtni strani naprave odstranite pokrov oblikovalnika.

138 Poglavje 9 Faks

SLWW

background image

3.

Odprite vratca oblikovalnika.

4.

Dodatno opremo za faks vzemite iz antistatične vrečke.

OPOZORILO

Dodatna oprema za faks vsebuje dele, ki so občutljivi na elektrostatično

razelektritev. Ko dodatno opremo za faks odstranjujete iz antistatične vrečke in ko jo
nameščate, uporabite zaščito pred statično elektriko, kot je s kovinskim okvirjem naprave
povezan ozemljitveni zapestni pašček ali pa se s prosto roko dotaknite kovinskega okvirja
naprave.

5.

S plastičnimi sponkami pritrdite dodatno opremo za faks na oblikovalnik.

SLWW

Analogni faks 139

background image

6.

Poiščite 16-žilni kabel ob spodnjem robu oblikovalnika in ga priključite na dodatno opremo za faks.

Opomba

Če kabla ne uspete priključiti, ga poskusite obrniti. Preverite, ali je priključek

ustrezno pritrjen na dodatno opremo za faks. Preverite tudi, ali je priključek na drugem koncu
kabla ustrezno priključen na oblikovalnik.

7.

Zaprite vratca oblikovalnika.

8.

Zaprite pokrov oblikovalnika.

140 Poglavje 9 Faks

SLWW

background image

9.

Znova priključite kable in vklopite napravo.