HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Odstranjevanje kartice tiskalnega strežnika HP Jetdirect

background image

Odstranjevanje kartice tiskalnega strežnika HP Jetdirect

1.

Izklopite napravo.

2.

Iz kartice EIO izključite omrežni kabel.

3.

Odvijte vijaka kartice EIO in jo odstranite iz reže.

4.

Pokrov reže EIO namestite nazaj na napravo. Vstavite in privijte vijaka.

5.

Vklopite napravo.

SLWW

Uporaba kartic tiskalnega strežnika HP Jetdirect 279

background image

280 Dodatek E Delo s pomnilnikom in karticami tiskalnega strežnika

SLWW