HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Shranjevanje virov (trajni viri)

background image

Shranjevanje virov (trajni viri)

Pripomočki ali posli, ki jih prenesete na napravo, včasih vsebujejo vire (npr. pisave, makre ali vzorce).
Viri, ki so notranje označeni kot trajni, ostanejo v pomnilniku naprave, dokler je ne izklopite.

Če za označevanje trajnosti virov uporabljate jezik PDL, uporabite naslednje smernice. Za tehnične
podrobnosti si oglejte ustrezen vodnik PDL za PCL ali PS.

Vire označite kot trajne samo, kadar morajo ostati v pomnilniku pri vklopljeni napravi.

Trajne vire pošiljajte v napravo samo na začetku tiskalniškega posla in ne med tiskanjem.

Opomba

Prekomerna uporaba trajnih virov ali prenašanje trajnih virov med tiskanjem lahko

negativno vpliva na zmogljivost naprave ali zmožnost tiskanja zapletenih strani.

276 Dodatek E Delo s pomnilnikom in karticami tiskalnega strežnika

SLWW