HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Preverite namestitev modulov DIMM

background image

Preverite namestitev modulov DIMM

Po namestitvi modula DIMM se prepričajte, da je namestitev uspela.

Preverjanje pravilne namestitve modula DIMM

1.

Vklopite napravo. Preverite, ali sveti lučka za pripravljenost, potem ko naprava zaključi zagon. Če
se pojavi sporočilo o napaki, morda eden od modulov DIMM ni pravilno nameščen. Oglejte si

Sporočila nadzorne plošče

.

2.

Natisnite konfiguracijsko stran (oglejte si

Uporaba strani z informacijami

).

3.

Preverite razdelek s pomnilnikom na konfiguracijski strani in ga primerjajte s konfiguracijsko
stranjo, ki je bila natisnjena pred namestitvijo pomnilnika. Če se količina pomnilnika ni povečala,
je lahko modul DIMM nepravilno nameščen ali okvarjen. Ponovite postopek namestitve. Po potrebi
namestite drugi modul DIMM.

Opomba

Če ste namestili jezik naprave (osebne nastavitve), si oglejte razdelek "Installed

Personalities and Options" (Nameščene osebne nastavitve in možnosti) na konfiguracijski strani.
V tem razdelku mora biti naveden novi jezik naprave.

SLWW

Preverite namestitev modulov DIMM 275