HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Nameščanje pomnilnika za tiskalnik

background image

Nameščanje pomnilnika za tiskalnik

OPOZORILO

Pomnilnike DIMM lahko poškoduje statična elektrika. Pri rokovanju s pomnilniki

DIMM nosite antistatični zapestni pašček ali pa se pogosto dotaknite površine antistatične
embalaže pomnilnika in nato še odkrite kovine na tiskalniku.

MFP-ji HP LaserJet M5025 MFP in HP LaserJet M5035 Series MFP so na voljo z eno režo DIMM. Po
želji lahko v režo nameščeni DIMM zamenjate z večjim pomnilnikom DIMM.

Če tega še niste storili, pred dodajanjem pomnilnika natisnite konfiguracijsko stran, da ugotovite, koliko
pomnilnika je trenutno nameščenega. Oglejte si

Uporaba strani z informacijami

.

1.

Izklopite napravo in izključite vse kable.

2.

Na hrbtni strani naprave odstranite pokrov oblikovalnika.

SLWW

Namestitev pomnilnika za tiskalnik 271

background image

3.

Odprite vratca oblikovalnika.

4.

Modul DIMM odstranite iz antistatične embalaže.

OPOZORILO

Če želite zmanjšati možnost poškodovanja zaradi statične elektrike, si pred

rokovanjem z moduli DIMM nadenite zapestni pašček za elektrostatično razelektritev (ESD
ali pa se dotaknite antistatične embalaže.

272 Dodatek E Delo s pomnilnikom in karticami tiskalnega strežnika

SLWW

background image

5.

Modul DIMM primite na robovih in poravnajte njegove zatiče z režo modula DIMM. (Preverite, ali
so zatiči na obeh straneh reže modula DIMM odprti.)

6.

Modul DIMM postavite naravnost v režo in ga čvrsto pritisnite. Preverite, ali so zatiči na obeh
straneh modula DIMM skočili na svoje mesto.

Opomba

Če želite modul DIMM odstraniti, najprej odstranite zatiče.

7.

Zaprite vratca oblikovalnika.

SLWW

Namestitev pomnilnika za tiskalnik 273

background image

8.

Zaprite pokrov oblikovalnika.

9.

Znova priključite kable in vklopite napravo.

274 Dodatek E Delo s pomnilnikom in karticami tiskalnega strežnika

SLWW