Pomoč HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series

background image
background image
background image

HP LaserJet M5025 in HP LaserJet M5035

Series MFP

Uporabniški priročnik

background image

Avtorske pravice in licence

Prepovedana je reprodukcija, prilagajanje ali
prevajanje dokumenta brez predhodnega
pisnega dovoljenja, razen v primerih, ki jih
dovoljujejo zakoni o avtorskih pravicah.

Te informacije se lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila.

Garancije za izdelke in storitve podjetja HP
so navedene v garancijskih izjavah, ki so
priložene izdelkom in storitvam. Informacij na
tem mestu ni mogoče razlagati kot dodatne
garancije. HP ni odgovoren za tehnične ali
uredniške napake ali izpuste v tem
dokumentu.

Zaščitne znamke

Adobe

®

, Acrobat

®

in PostScript

®

so blagovne

znamke podjetja Adobe Systems
Incorporated.

Linux je v ZDA zaščitena blagovna znamka
Linusa Torvaldsa.

Microsoft

®

, Windows

®

in Windows NT

®

so v

ZDA zaščitene blagovne znamke podjetja
Microsoft Corporation.

UNIX

®

je registrirana blagovna znamka

podjetja Open Group.

Energy Star

®

in logotip Energy Star

®

sta v

ZDA registrirani znamki v lasti Agencije za
zaščito okolja ZDA.

© 2006 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Edition 2, 6/2009

Številka dela: Q7829-90953

background image

Kazalo

1 Osnove

Primerjava naprav ................................................................................................................................ 2
Primerjava funkcij ................................................................................................................................. 4
Pregled ................................................................................................................................................. 6

Deli naprave ......................................................................................................................... 6
Vrata vmesnika .................................................................................................................... 9

Programska oprema naprave ............................................................................................................. 10

Podprti operacijski sistemi ................................................................................................. 10
Podprti gonilniki tiskalnika .................................................................................................. 10
Izbira pravilnega gonilnika za tiskalnik ............................................................................... 10

Univerzalni gonilniki tiskalnika ........................................................................... 11
Samodejna nastavitev gonilnika ........................................................................ 11
Posodobi zdaj .................................................................................................... 11
Predhodna konfiguracija gonilnikov HP ........................................................... 12

Prednost pri nastavitvah tiskanja ....................................................................................... 12
Odprite gonilnike tiskalnika ................................................................................................ 13
Programska oprema za računalnike Macintosh ................................................................. 13

Odstranjevanje programske opreme na operacijskih sistemih Macintosh ........ 14

Pripomočki ......................................................................................................................... 14

HP Web Jetadmin ............................................................................................. 14
Vgrajeni spletni strežnik .................................................................................... 14
Programska oprema HP Easy Printer Care ...................................................... 15

Podprti operacijski sistemi ................................................................ 15
Podprti brskalniki .............................................................................. 15

Druge komponente in orodja ............................................................................. 15

2 Nadzorna plošča

Uporaba nadzorne plošče .................................................................................................................. 18

Razporeditev nadzorne plošče .......................................................................................... 18
Začetni zaslon .................................................................................................................... 18
Gumbi na zaslonu na dotik ................................................................................................ 20
Sistem pomoči na nadzorni plošči ..................................................................................... 20

Uporaba menija Administration (Skrbništvo) ...................................................................................... 21

Krmarjenje po meniju Administration (Skrbništvo) ............................................................. 21
Meni Information (Informacije) ........................................................................................... 21
Meni Default Job Options (Privzete možnosti opravila) ..................................................... 22

Default Options for Originals (Privzete možnosti za izvirnike) .......................... 23
Default Copy Options (Privzete možnosti kopiranja) ......................................... 23
Default Fax Options (Privzete možnosti faksa) ................................................. 24

SLWW

iii

background image

Default E-mail Options (Privzete možnosti e-pošte) ......................................... 25
Default Send To Folder Options (Privzete možnosti za pošiljanje v mapo) ...... 26
Default Print Options (Privzete možnosti tiskanja) ............................................ 26

Meni Time/Scheduling (Čas/načrtovanje) .......................................................................... 27
Meni Management (Upravljanje) ........................................................................................ 29
Meni Initial Setup (Začetna nastavitev) .............................................................................. 30

Networking and I/O (Omrežje in V/I) ................................................................. 30
Fax Setup (Nastavitev faksa) ............................................................................ 38
E-mail Setup (Nastavitev e-pošte) .................................................................... 40
Meni Send Setup (Nastavitev pošiljanja) .......................................................... 41

Meni Device Behavior (Vedenje naprave) ......................................................................... 41
Meni Print Quality (Kakovost tiskanja) ............................................................................... 46
Meni Troubleshooting (Odpravljanje težav) ....................................................................... 48
Meni Resets (Ponastavitve) ............................................................................................... 52
Meni Service (Storitve) ...................................................................................................... 53

3 Konfiguracija V/I

Konfiguracija USB .............................................................................................................................. 56
Omrežna konfiguracija ....................................................................................................................... 57

Konfiguriranje nastavitev TCP/IPv4 ................................................................................... 57

Nastavljanje naslova IP ..................................................................................... 57
Nastavljanje maske podomrežja ....................................................................... 58
Nastavljanje privzetega prehoda ....................................................................... 58

Konfiguriranje nastavitev TCP/IPv6 ................................................................................... 59
Onemogočanje omrežnih protokolov (izbirno) ................................................................... 59

Onemogočanje protokola IPX/SPX ................................................................... 59
Onemogočanje protokola AppleTalk ................................................................. 60
Onemogočanje protokola DLC/LLC .................................................................. 60

Tiskalni strežniki HP Jetdirect EIO ..................................................................................... 60

4 Mediji in pladnji

Splošne smernice za medije .............................................................................................................. 62

Neustrezen papir ............................................................................................................... 62
Papir, ki lahko poškoduje napravo ..................................................................................... 62
Splošne specifikacije medijev ............................................................................................ 63

Primernost posebnih medijev ............................................................................................................. 64

Izbira pravilnega načina fiksirne enote .............................................................................. 66

Izbira tiskalnih medijev ....................................................................................................................... 68

Samodejno zaznavanje velikosti ........................................................................................ 68
Podprte teže in velikosti medijev ....................................................................................... 68

Tiskanje in okolje za shranjevanje papirja .......................................................................................... 72
Nalaganje medijev v vhodne pladnje .................................................................................................. 73

Nalaganje pladnja 1 (večnamenski pladenj) ...................................................................... 73
Prilagoditev delovanja pladnja 1 ........................................................................................ 74
Naložite pladnja 2 in 3 (in dodatne pladnje 4, 5 in 6). ....................................................... 75
Nalaganje posebnih medijev .............................................................................................. 76

Nalaganje dokumentov za faksiranje, kopiranje in skeniranje ............................................................ 78

Nalaganje dokumenta na steklo skenerja .......................................................................... 78
Nalaganje samodejnega podajalnika dokumentov (SPD) ................................................. 80

Tiskanje na zasukane medije ............................................................................................................ 82

iv

SLWW

background image

Tiskanje do robov segajočih slik ........................................................................................................ 84
Tiskanje na medije velikosti po meri .................................................................................................. 85

Smernice za tiskanje na papir velikosti po meri ................................................................. 85
Nastavitev velikosti papirja po meri ................................................................................... 85
Nalaganje medijev velikosti po meri v pladenj 1 ................................................................ 85
Nalaganje medijev velikosti po meri v pladnja 2 in 3 (ter dodatne pladnje 4, 5 in 6) ......... 86

Nadziranje tiskalnih poslov ................................................................................................................. 88

5 Funkcije naprave

Uporaba spenjalnika ........................................................................................................................... 90

Nalaganje sponk ................................................................................................................ 90
Mediji za spenjanje ............................................................................................................ 91

Uporaba funkcij pomnilnika opravil ..................................................................................................... 94

Dostopanje do funkcij shranjevanja opravil ....................................................................... 94
Uporaba funkcije pregledovanja in zadržanja .................................................................... 94

Ustvarjanje opravila pregledovanja in zadržanja ............................................... 94
Tiskanje preostalih kopij opravila pregleda in zadržanja ................................... 95
Brisanje opravila pregledovanja in zadržanja .................................................... 95

Uporaba funkcije zasebnega opravila ................................................................................ 95

Ustvarjanje zasebnega opravila ........................................................................ 95
Tiskanje zasebnega opravila ............................................................................. 95
Brisanje zasebnega opravila ............................................................................. 96

Uporaba funkcije QuickCopy (Hitro kopiranje) ................................................................... 96

Ustvarjanje opravila QuickCopy (Hitro kopiranje) ............................................. 96
Tiskanje dodatnih kopij opravila QuickCopy (Hitro kopiranje) ........................... 97
Brisanje opravila QuickCopy (Hitro kopiranje) .................................................. 97

Uporaba funkcije shranjenega opravila ............................................................................. 97

Ustvarjanje shranjenega opravila kopiranja ...................................................... 97
Ustvarjanje shranjenega tiskalnega opravila ..................................................... 98
Tiskanje shranjenega opravila .......................................................................... 98
Brisanje shranjenega opravila ........................................................................... 98

6 Tiskanje opravil

Uporaba funkcij v gonilniku tiskalnika za OS Windows .................................................................... 102

Ustvarjanje in uporaba hitrih nastavitev ........................................................................... 102
Uporaba vodnih žigov ...................................................................................................... 103
Spreminjanje velikosti dokumentov ................................................................................. 103
Nastavitev velikosti papirja po meri v gonilniku tiskalnika ................................................ 103
Uporaba drugačnega papirja in tiskanje naslovnic .......................................................... 104
Tiskanje prazne prve strani .............................................................................................. 104
Tiskanje več strani na en list papirja ................................................................................ 104
Tiskanje na obe strani papirja .......................................................................................... 105

Uporaba samodejnega dvostranskega tiskanja .............................................. 106
Ročno obojestransko tiskanje ......................................................................... 106
Možnosti postavitve za obojestransko tiskanje ............................................... 106

Uporaba zavihka s storitvami ........................................................................................... 107

Uporaba funkcij gonilnika tiskalnika v operacijskih sistemih za računalnike Macintosh ................... 108

Ustvarjanje in uporaba prednastavljenih nastavitev ........................................................ 108
Tiskanje platnic ................................................................................................................ 108
Tiskanje več strani na en list papirja ................................................................................ 109

SLWW

v

background image

Tiskanje na obe strani papirja .......................................................................................... 109

Preklic tiskalnega opravila ................................................................................................................ 111

Na nadzorni plošči zaustavite trenutno tiskalno opravilo ................................................. 111
Zaustavitev trenutnega tiskalnega opravila iz programske opreme ................................. 111

7 Kopiranje

Uporaba zaslona Copy (Kopiranje) .................................................................................................. 114
Nastavljanje privzetih možnosti kopiranja ........................................................................................ 115
Osnovna navodila za kopiranje ........................................................................................................ 116

Kopiranje s stekla optičnega bralnika .............................................................................. 116
Kopiranje iz podajalnika dokumentov .............................................................................. 116

Prilagajanje nastavitev kopiranja ...................................................................................................... 117
Spreminjanje nastavite zbiranja kopij ............................................................................................... 118
Kopiranje obojestranskih dokumentov ............................................................................................. 119

Ročno kopiranje obojestranskih dokumentov .................................................................. 119
Samodejno kopiranje obojestranskih dokumentov (samo modeli s pripomočkom za
obojestransko tiskanje) .................................................................................................... 119

Kopiranje izvirnikov različnih velikosti .............................................................................................. 121
Kopiranje fotografij in knjig ............................................................................................................... 122
Združevanje rezultatov kopiranja s funkcijo Job Build (Delanje posla) ............................................ 123
Preklic kopiranja ............................................................................................................................... 124

8 Skeniranje in pošiljanje e-pošte

Konfiguracija nastavitev e-pošte ...................................................................................................... 126

Podprti protokoli ............................................................................................................... 126
Konfiguracija nastavitev e-poštnega strežnika ................................................................ 126
Iskanje prehodov ............................................................................................................. 127

Iskanje prehoda SMTP z nadzorne plošče naprave ....................................... 127
Iskanje prehodov SMTP z e-poštnega programa ............................................ 127

Uporaba zaslona Send E-mail (Pošlji e-poštno sporočilo) ............................................................... 129
Uporaba osnovnih e-poštnih funkcij ................................................................................................. 130

Nalaganje dokumentov .................................................................................................... 130
Pošiljanje dokumentov ..................................................................................................... 130

Pošiljanje dokumenta ...................................................................................... 130
Uporaba funkcije samodokončanja ................................................................. 131

Uporaba imenika .............................................................................................................................. 132

Ustvarjanje seznama prejemnikov ................................................................................... 132
Uporaba lokalnega imenika ............................................................................................. 132

Dodajanje e-poštnih naslovov v lokalni imenik ................................................ 133
Brisanje e-poštnih naslovov iz lokalnega imenika ........................................... 133

Sprememba e-poštnih nastavitev za trenutno opravilo .................................................................... 134
Skeniranje v mapo ............................................................................................................................ 135
Skeniranje v namembno mesto poteka dela .................................................................................... 136

9 Faks

Analogni faks .................................................................................................................................... 138

Namestitev dodatne opreme za faks ............................................................................... 138
Povežite pripomoček faksa s telefonsko linijo ................................................................. 141
Nastavite in uporabite funkcije faksa ............................................................................... 142

vi

SLWW

background image

Digitalni faks ..................................................................................................................................... 143

10 Upravljanje in vzdrževanje naprave

Uporaba strani z informacijami ......................................................................................................... 146
Nastavitev e-poštnih opozoril ........................................................................................................... 148
Uporabite HP Easy Printer Care ...................................................................................................... 149

Odpiranje Programska oprema HP Easy Printer Care .................................................... 149
razdelkiProgramska oprema HP Easy Printer Care ........................................................ 149

Uporaba vgrajenega spletnega strežnika ......................................................................................... 151

Odpiranje vgrajenega spletnega strežnika s pomočjo omrežne povezave ...................... 151
Razdelki vgrajenega spletnega strežnika ........................................................................ 152

Uporaba programske opreme HP Web Jetadmin ............................................................................ 154
Uporaba HP Printer Utility za sisteme Macintosh ............................................................................. 155

Odpiranje programa HP Printer Utility ............................................................................. 155
Funkcije pripomočka HP Printer Utility ............................................................................ 155

Upravljanje s potrošnim materialom ................................................................................................. 157

Trajanje potrošnega materiala ......................................................................................... 157
Približni intervali menjave tiskalnih kartuš ....................................................................... 157
Upravljanje tiskalne kartuše ............................................................................................. 157

Shranjevanje tiskalnih kartuš .......................................................................... 157
Uporabljajte originalne tiskalne kartuše HP ................................................... 157
Politika družbe HP za tiskalne kartuše drugih proizvajalcev ........................... 158
Preverjanje pristnosti tiskalne kartuše ............................................................. 158
HP -jeva linija za prevare in spletna stran ...................................................... 158

Zamenjava potrošnega materiala in delov ....................................................................................... 159

Navodila za zamenjavo potrošnega materiala ................................................................. 159
Menjava tiskalne kartuše ................................................................................................. 159
Izvajanje preventivnega vzdrževanja ............................................................................... 161

Preventivno vzdrževanje tiskalnega motorčka ............................................... 161
Komplet za vzdrževanje SPD-ja ...................................................................... 162

Očistite napravo ............................................................................................................................... 163

Čiščenje zunanjosti .......................................................................................................... 163
Čiščenje stekla skenerja .................................................................................................. 163
Čiščenje notranjega dela pokrova ................................................................................... 164
Čiščenje SPD-ja ............................................................................................................... 165
Čiščenje poti papirja ........................................................................................................ 166

Umerjanje skenerja .......................................................................................................................... 167

11 Odpravljanje težav

Kontrolni seznam za odpravljanje težav ........................................................................................... 170

Dejavniki, ki vplivajo na delovanje ................................................................................... 170

Diagram za odpravljanje težav ......................................................................................................... 171
Odpravljanje splošnih težav s tiskanjem .......................................................................................... 177
Vrste sporočil nadzorne plošče ........................................................................................................ 180
Sporočila nadzorne plošče ............................................................................................................... 181
Najpogostejši vzroki zastojev ........................................................................................................... 191
Mesta zastojev ................................................................................................................................. 192
Obnovitev ob zastoju ........................................................................................................................ 193
Odpravljanje zastojev ....................................................................................................................... 194

Odpravljanje zastojev iz samodejnega podajalnika dokumentov (SPD) .......................... 194

SLWW

vii

background image

Odpravljanje zastojev v spenjalniku/zlagalniku ................................................................ 197
Odpravljanje zastojev iz izhodne poti .............................................................................. 199
Odpravljanje zastojev iz dodatnega duplekserja ............................................................. 201
Odpravljanje zastojev iz območja tiskalne kartuše .......................................................... 202
Odpravljanje zastojev iz vhodnih pladnjev ....................................................................... 204

Odpravljanje zastojev iz vhodnega pladnja 1 .................................................. 204
Odpravljanje zastojev iz vhodnih pladnjev 2 in 3 ............................................ 204
Odpravljanje zastojev iz dodatnih vhodnih pladnjev ....................................... 206

Odpravljanje ponavljajočih se zastojev ............................................................................ 207

Odpravljanje zagozditev sponk ........................................................................................................ 209
Reševanje težav s kakovostjo tiskanja ............................................................................................. 212

Težave s kakovostjo tiskanja, povezane z mediji ............................................................ 212
Težave s kakovostjo tiskanja, povezane z okoljem ......................................................... 212
Težave s kakovostjo tiskanja, povezane z zagozdenjem ................................................ 212
Primeri popačenja slike .................................................................................................... 212
Svetel natis (delna stran) ................................................................................................ 214
Svetel natis (cela stran) .................................................................................................. 214
Maroge ............................................................................................................................ 214
Izpuščeni deli .................................................................................................................. 215
Črte ................................................................................................................................. 215
Sivo ozadje ..................................................................................................................... 216
Razmazan toner ............................................................................................................. 216
Slab oprijem tonerja ........................................................................................................ 217
Ponavljajoča popačenja .................................................................................................. 217
Ponavljajoče podobe ....................................................................................................... 217
Nepravilna oblika znakov ................................................................................................ 218
Zamik strani ..................................................................................................................... 218
Zgubanost ali nagrbančenost ......................................................................................... 219
Gube ali zavihki .............................................................................................................. 219
Navpične bele črte .......................................................................................................... 220
Sledi zaradi iztrošenosti .................................................................................................. 220
Beli madeži na črni podlagi ............................................................................................. 220
Razpršene črte ............................................................................................................... 221
Nejasen natis .................................................................................................................. 221
Ponovitev naključne slike ................................................................................................ 222

Odpravljanje težav pri tiskanju v omrežju ......................................................................................... 223
Odpravljanje težav s faksiranjem ..................................................................................................... 224

Odpravljanje težav s pošiljanjem ..................................................................................... 224
Odpravljanje težav s sprejemanjem ................................................................................. 225

Odpravljanje težav s kopiranjem ...................................................................................................... 227

Preprečevanje težav pri kopiranju ................................................................................... 227
Težave s slikami .............................................................................................................. 227
Težave pri uporabi medijev .............................................................................................. 228
Težave z delovanjem ....................................................................................................... 230

Odpravljanje težav z e-pošto ............................................................................................................ 231

Preverjanje naslova prehoda SMTP ................................................................................ 231
Preverjanje naslova prehoda LDAP ................................................................................. 231

Odpravljanje pogostih težav v OS Windows ................................................................................... 232
Odpravljanje pogostih težav v OS Macintosh ................................................................................... 233
Odpravljanje težav v OS Linux ......................................................................................................... 236

viii

SLWW

background image

Odpravljanje težav z jezikom PostScript .......................................................................................... 237

Splošne težave ................................................................................................................ 237

Dodatek A Potrošni material in dodatna oprema

Naročanje delov, pripomočkov in potrebščin .................................................................................... 240

Naročanje neposredno pri HP-ju ..................................................................................... 240
Naročanje pri ponudnikih storitev in podpore .................................................................. 240
Naročanje neposredno prek vdelanega spletnega strežnika (s tiskalniki, ki so povezani
v omrežje) ........................................................................................................................ 240
Naročanje neposredno prek programske opreme HP Easy Printer Care ........................ 240

Številke delov ................................................................................................................................... 241

Dodatna oprema .............................................................................................................. 241
Kompleti potrošnega materiala in kompleti za vzdrževanje ............................................. 241
Pomnilnik ......................................................................................................................... 241
Kabli in vmesniki .............................................................................................................. 242
Mediji za tiskanje ............................................................................................................. 242

Dodatek B Servis in podpora

Izjava družbe Hewlett-Packard o omejeni garanciji .......................................................................... 245
Garancijske storitve za popravila s strani stranke ............................................................................ 247
Izjava o omejeni garanciji tiskalne kartuše ...................................................................................... 248
HP-jeva podpora za stranke ............................................................................................................. 249

Spletne storitve ................................................................................................................ 249
Telefonska podpora ......................................................................................................... 249
Programski pripomočki, gonilniki in elektronske informacije ............................................ 249
HP -jevo neposredno naročanje dodatne opreme ali potrošnega materiala .................... 249
HP -jeve servisne informacije .......................................................................................... 249
HP-jeve servisne pogodbe ............................................................................................... 249
Programska oprema HP Easy Printer Care ..................................................................... 250
HP-jeva podpora in informacije za računalnike z operacijskim sistemom Macintosh ...... 250

HP-jeve pogodbe o vzdrževanju ...................................................................................................... 251

Pogodbe o servisiranju na mestu .................................................................................... 251

Servis na mestu naslednji dan ........................................................................ 251
Tedenski servis na mestu (za večje število izdelkov) ...................................... 251

Ponovno pakiranje naprave ............................................................................................. 251
Razširjena garancija ........................................................................................................ 252

Dodatek C Specifikacije

Fizične specifikacije .......................................................................................................................... 254
Električne specifikacije ..................................................................................................................... 255
Raven hrupa ..................................................................................................................................... 256
Delovno okolje .................................................................................................................................. 257

Dodatek D Informacije o predpisih

Predpisi FCC .................................................................................................................................... 260
Okoljevarstveni program za nadzor izdelka ..................................................................................... 261

Zaščita okolja ................................................................................................................... 261
Proizvajanje ozona .......................................................................................................... 261
Poraba energije ............................................................................................................... 261

SLWW

ix

background image

Poraba tonerja ................................................................................................................. 261
Poraba papirja ................................................................................................................. 261
Plastika ............................................................................................................................ 261
Potrošni material za tiskanje HP LaserJet ....................................................................... 261
Informacije o HP-jevem programu za vračilo in recikliranje potrošnega materiala za
tiskanje ............................................................................................................................. 262
Papir ................................................................................................................................ 262
Omejitve materiala ........................................................................................................... 262
Odlaganje odpadne opreme uporabnikov v gospodinjstvih v Evropski uniji .................... 263
Podatkovni list o varnosti materialov (MSDS) .................................................................. 263
Za dodatne informacije .................................................................................................... 264

Izjava za telekomunikacijo ................................................................................................................ 265
Izjava o ustreznosti ........................................................................................................................... 266
Izjave o varnosti ............................................................................................................................... 267

Varnost laserja ................................................................................................................. 267
Kanadski predpisi DOC ................................................................................................... 267
Izjava VCCI (Japonska) ................................................................................................... 267
Izjava o napajalnem kablu (Japonska) ............................................................................ 267
Izjava EMI (Koreja) .......................................................................................................... 267
Izjava EMI (Tajvan) .......................................................................................................... 268
Izjava o laserju za Finsko ................................................................................................ 268

Dodatek E Delo s pomnilnikom in karticami tiskalnega strežnika

Pregled ............................................................................................................................................. 270
Namestitev pomnilnika za tiskalnik ................................................................................................... 271

Nameščanje pomnilnika za tiskalnik ................................................................................ 271

Preverite namestitev modulov DIMM ............................................................................................... 275
Shranjevanje virov (trajni viri) .......................................................................................................... 276
Omogočite pomnilnik za program Windows ..................................................................................... 277
Uporaba kartic tiskalnega strežnika HP Jetdirect ............................................................................. 278

Namestitev kartice tiskalnega strežnika HP Jetdirect ...................................................... 278
Odstranjevanje kartice tiskalnega strežnika HP Jetdirect ................................................ 279

Slovar ............................................................................................................................................................... 281

Stvarno kazalo ................................................................................................................................................. 283

x

SLWW

background image

1