HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Softvér zariadenia

background image

Softvér zariadenia

Softvér tlačového systému je súčasťou zariadenia. Pokyny k inštalácii nájdete v príručke k začiatku
práce s tlačiarňou.

Súčasťou tlačového systému je softvér určený pre konečných používateľov a správcov siete a ovládače
tlačiarne, ktoré umožňujú prístup k jednotlivým funkciám tlačiarne a komunikáciu s počítačom.

Poznámka

Zoznam ovládačov tlačiarne a aktualizovaný softvér tlačiarne nájdete na

www.hp.com/go/M5025_software

alebo

www.hp.com/go/M5035_software