HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Zmazanie uloženej úlohy

background image

Zmazanie uloženej úlohy

Úlohy uložené na pevnom disku zariadenia je možné zmazať na ovládacom paneli.

1.

Na úvodnej obrazovke stlačte

Job Storage (Uloženie úlohy)

.

2.

Stlačte kartu

Retrieve (Načítať)

.

3.

Prejdite na a stlačte súbor na uloženie úlohy, v ktorom je uložená úloha.

4.

Prejdite na a stlačte uloženú úlohu, ktorú chcete vymazať.

5.

Stlačte

Delete (Zmazať)

.

6.

Stlačte

Yes (Áno)

.

Ak má súbor vedľa seba ikonu (symbol uzamknutia), na zmazanie úlohy bude potrebný PIN kód.
Ďalšie informácie nájdete v časti

Použitie funkcie súkromná úloha

.

SKWW

Použitie vlastností uloženia úlohy

99

background image

100 Kapitola 5 Vlastnosti zariadenia

SKWW

background image

6