HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Vytvorenie uloženej kopírovacej úlohy

background image

Vytvorenie uloženej kopírovacej úlohy

1.

Umiestnite originálny dokument lícovou stranou nadol na sklo alebo lícovou stranou nahor v ADF.

2.

Na úvodnej obrazovke stlačte

Job Storage (Uloženie úlohy)

.

3.

Stlačte kartu

Vytvoriť

.

4.

Špecifikujte názov pre uloženú úlohu jedným z týchto spôsobov:

Vyberte zo zoznamu existujúci priečinok. Stlačte možnosť

New Job (Nová úloha)

a zadajte

názov úlohy.

Stlačte okno pod existujúcim priečinkom

Folder Name (Názov priečinku):

alebo

Job Name

(Názov úlohy):

na pravej strane obrazovky a následne upravte text.

5.

Súkromne uložená úloha má vedľa názvu ikonu uzamknutia a vyžaduje, aby ste na jej načítanie
zadali PIN kód. Ak chcete z úlohy urobiť súkromnú úlohu, vyberte možnosť

PIN to Print (PIN kód

na tlač)

a potom zadajte PIN kód pre úlohu. Stlačte tlačidlo

OK

.

6.

Stlačte možnosť

More Options (Viac možností)

na zobrazenie a zmenu iných možností ukladania

úloh.

7.

Keď sú všetky úlohy nastavené, stlačením možnosti

Create Stored Job (Vytvoriť uloženú úlohu)

( ) v ľavom hornom rohu obrazovky oskenujete dokument a uložíte úlohu. Úloha je uložená v
zariadení, pokým ju nezmažete, takže ju môžete tlačiť tak často, ako je potrebné.

Ďalšie informácie o tlači úlohy nájdete v časti

Tlač uloženej úlohy

.