HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Zmazanie úlohy predtlačovej kontroly

background image

Zmazanie úlohy predtlačovej kontroly

Keď odošlete úlohu predtlačovej kontroly, zariadenie automaticky vymaže predchádzajúcu úlohu
predtlačovej kontroly.

1.

Na úvodnej obrazovke stlačte

Job Storage (Uloženie úlohy)

.

2.

Stlačte kartu

Retrieve (Načítať)

.

3.

Prejdite na a stlačte súbor na uloženie úlohy, v ktorom je uložená úloha.

4.

Prejdite na a stlačte úlohu, ktorú chcete zmazať.

5.

Stlačte

Delete (Zmazať)

.

6.

Stlačte

Yes (Áno)

.