HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Tlač zostávajúcich kópií úlohy predtlačovej kontroly

background image

Tlač zostávajúcich kópií úlohy predtlačovej kontroly

Pomocou ovládacieho panela zariadenia použite nasledujúci postup na tlač zostávajúcich kópií úlohy
uloženej na pevnom disku.

1.

Na úvodnej obrazovke stlačte

Job Storage (Uloženie úlohy)

.

2.

Stlačte kartu

Retrieve (Načítať)

.

3.

Prejdite na a stlačte súbor na uloženie úlohy, v ktorom je uložená úloha.

4.

Prejdite na a stlačte úlohu, ktorú chcete tlačiť.

5.

Stlačením poľa

Kópie

môžete zmeniť počet kópií tlače. Stlačením

Retrieve Stored Job (Načítať

uloženú úlohu)

( ) vytlačíte dokument.