HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Manuálna tlač na obe strany

background image

Manuálna tlač na obe strany

1.

Vložte dostatočné množstvo papiera do jedného zo zásobníkov a prispôsobte tlačovú úlohu. Ak
vkladáte špeciálny papier, ako napríklad hlavičkový, vložte ho jedným z nasledujúcich spôsobov:

Do zásobníka 1 vložte hlavičkový papier prednou stranou nahor, najskôr vložte spodný okraj.

Do všetkých ostatných zásobníkov vložte hlavičkový papier prednou spodnou stranou nahor
a vrchným okrajom do zadnej časti zásobníka.

POZOR

Aby sa predišlo zaseknutiu papiera, nevkladajte papier ťažší ako 105 g/m

2

(28 lb

väzbu).

2.

Otvorte ovládač tlačiarne (viď

Otvorenie ovládačov tlačiarne

).

3.

V karte Dokončovanie vyberte položku Obojstranná tlač (ručná).

4.

Kliknite na tlačidlo OK.

5.

Pošlite tlačovú úlohu do výrobku. Postupujte podľa pokynov v kontextovom okne, ktoré sa zobrazí
pred opätovným vložením vychádzajúceho stohu papierov do zásobníka 1 na tlač druhej polovice.

6.

Choďte k výrobku. Vyberte všetok čistý papier zo zásobníka 1. Vložte vytlačený štós potlačenou
stranou nahor a najskôr spodným okrajom. Druhú stranu musíte vytlačiť zo zásobníka 1.

7.

Ak sa zobrazí výzva, pokračujte stlačením tlačidla na ovládacom paneli.