HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Používanie servisnej karty

background image

Používanie servisnej karty

Ak je tlačiareň pripojená do siete, použite kartu Services (Služby), aby ste získali informácie o tlačiarni
a stave spotrebného materiálu. Kliknutím na Device and Supplies status icon (Stavová ikona tlačiarne
a spotrebného materiálu) otvoríte stránku Device Status (Stav tlačiarne) vstavaného webového servera
HP. Táto stránka zobrazuje aktuálny stav tlačiarne, percentuálny prepočet životnosti každého
spotrebného materiálu a informácie o objednávaní spotrebného materiálu. Ďalšie informácie nájdete v
časti

Používanie vstavaného webového servera

.

SKWW

Použitie funkcií v ovládači tlačiarne pre systém Windows 107