HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Otvorte softvér HP Easy Printer Care

background image

Otvorte softvér HP Easy Printer Care

Program softvér HP Easy Printer Care otvoríte nasledujúcim spôsobom:

V ponuke Štart zvoľte možnosť Programy, potom zvoľte možnosť Hewlett-Packard a
následne softvér HP Easy Printer Care .

Na paneli úloh operačného systému Windows (v pravom dolnom rohu pracovnej plochy) dvakrát
kliknite na ikonu softvér HP Easy Printer Care .

Kliknite na ikonu na pracovnej ploche.