HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Tlačové médiá

background image

Tlačové médiá

Ďalšie informácie o médiách nájdete na lokalite

http://www.hp.com/go/ljsupplies

Položka

Popis

Číslo súčiastky

Papier pre laserové tlačiarne HP Soft
Gloss

Určený na používanie v tlačiarňach
HP LaserJet. Ide o natieraný papier
vhodný na pôsobivé obchodné
dokumenty, ako sú brožúry,
obchodnícke materiály alebo dokumenty
s grafickými a fotografickými obrazmi.

Špecifikácie: 32 libier (120 g/m

2

).

Letter (220 x 280 mm), 50 hárkov v balíku C4179A / krajiny/regióny Ázie a

Tichomoria

A4 (210 x 297 mm), 50 hárkov v balíku

C4179B / krajiny/regióny Ázie a
Tichomoria a Európa

Tvrdý papier pre zariadenia HP LaserJet

Určený na používanie v tlačiarňach
HP LaserJet. Tento saténový papier je
vodotesný a roztrhnutiuvzdorný a
zároveň nekompromisný v kvalite a
výkone tlače. Použite ho pre tlač znakov,
ponúk a iných obchodných aplikácií.

Letter (8,5 x 11 palcov), 50 hárkov v
kartóne

Q1298A / Severná Amerika

A4 (210 x 297 palcov), 50 hárkov v
kartóne

Q1298B / krajiny/regióny Ázie a
Tichomoria a Európa

Papier HP Premium Choice LaserJet

Najsvetlejší papier od spoločnosti HP pre
laserovú tlač. Tlač na tento výnimočne
hladký a žiarivo biely papier dáva prísľub
vynikajúcich farieb a ostrý kontrast
s čiernou farbou. Tento papier je ideálny
na prezentácie, obchodné plány, externú
korešpondenciu a iné dôležité
dokumenty.

Špecifikácie: 98 lesklý, 32 libier. (75 g/
m

2

).

Letter (8,5 x 11 palcov), 500 hárkov v
balíku, kartón s 10 balíkmi

HPU1132 / Severná Amerika

Letter (8,5 x 11 palcov), 250 hárkov v
balíku, kartón so 6 balíkmi

HPU1732 / Severná Amerika

A4 (210 x 297 mm), kartón s 5 balíkmi

Q2397A / krajiny/regióny Ázie a
Tichomoria

A4 (210 x 297 palcov), 250 hárkov v
balíku, kartón s 5 balíkmi

CHP412 / Európa

A4 (210 x 297 mm), 500 hárkov v balíku,
kartón s 5 balíkmi

CHP410 / Európa

A4 (210 x 297 mm), 160 g/m

2

, 500 hárkov

v balíku, kartón s 5 balíkmi

CHP413 / Európa

246 Príloha A Spotrebný materiál a príslušenstvo

SKWW

background image

Položka

Popis

Číslo súčiastky

Papier HP LaserJet

Určený na používanie v tlačiarňach
HP LaserJet. Papier je vhodný ako
hlavičkový papier alebo na dôležité
obežníky, právne dokumenty, poštové
zásielky a korešpondenciu.

Špecifikácie: 96 lesklý, 24 libier (90 g/
m

2

).

Letter (8,5 x 11 palcov), 500 hárkov v
balíku, kartón s 10 balíkmi

HPJ1124 / Severná Amerika

Legal (8,5 x 14 palcov), 500 hárkov v
balíku, kartón s 10 balíkmi

HPJ1424 / Severná Amerika

Letter (220 x 280 mm), 500 hárkov v
balíku, 5 balíkov v kartóne

Q2398A / krajiny/regióny Ázie a
Tichomoria

A4 (210 x 297 mm), 500 hárkov v balíku,
kartón s 5 balíkmi

Q2400A / krajiny/regióny Ázie a
Tichomoria

A4 (210 x 297 mm), 500 hárkov v balení CHP310 / Európa

Tlačový papier HP

Určený na používanie v tlačiarňach
HP LaserJet a atramentových
tlačiarňach. Tento papier bol vytvorený
špecificky pre malé a domáce
kancelárie. Je ťažší a jasnejší ako papier
určený do kopírovacích zariadení.

Špecifikácie: 92 lesklý, 22 libier.

Letter (8,5 x 11 palcov), 500 hárkov v
balíku, kartón s 10 balíkmi

HPP1122 / Severná Amerika a Mexiko

Letter (8,5 x 11 palcov), 500 hárkov v
balíku, kartón s 3 balíkmi

HPP113R / Severná Amerika

A4 (210 x 297 mm), 500 hárkov v balíku,
kartón s 5 balíkmi

CHP210 / Európa

A4 (210 x 297 mm), 300 hárkov v balíku,
kartón s 5 balíkmi

CHP213 / Európa

Viacúčelový papier HP

Určený na používanie vo všetkých
kancelárskych zariadeniach —
laserových a atramentových tlačiarňach,
kopírovacích strojoch a faxoch. Tento
papier je určený pre firmy a podniky,
ktoré chcú používať jeden typ papiera na
všetky kancelárske účely. Je svetlejší a
hladší než ostatné kancelárske papiere.

Špecifikácie: 90 lesklý, 20 libier (75 g/
m

2

).

Letter (8,5 x 11 palcov), 500 hárkov v
balíku, kartón s 10 balíkmi

Letter (8,5 x 11 palcov), 500 hárkov v
balíku, kartón s 5 balíkmi

Letter (8,5 x 11 palcov), 250 hárkov v
balíku, kartón s 12 balíkmi

Letter (8,5 x 11 palcov), s troma
dierkami, 500 hárkov v balíku, kartón s
10 balíkmi

Legal (8,5 x 14 palcov), 500 hárkov v
balíku, kartón s 10 balíkmi

HPM1120 / Severná Amerika

HPM115R / Severná Amerika

HP25011 / Severná Amerika

HPM113H / Severná Amerika

HPM1420 / Severná Amerika

SKWW

Čísla súčiastok 247

background image

Položka

Popis

Číslo súčiastky

Kancelársky papier HP Office

Určený na používanie vo všetkých
kancelárskych zariadeniach —
laserových a atramentových tlačiarňach,
kopírovacích strojoch a faxoch. Vhodný
pre tlač vo veľkých množstvách.

Špecifikácie: 90 lesklý, 20 libier (75 g/
m

2

).

Letter (8,5 x 11 palcov), 500 hárkov v
balíku, kartón s 10 balíkmi

HPC8511 / Severná Amerika a Mexiko

Letter (8,5 x 11 palcov), s troma
dierkami, 500 hárkov v balíku, kartón s
10 balíkmi

HPC3HP / Severná Amerika

Legal (8,5 x 14 palcov), 500 hárkov v
balíku, kartón s 10 balíkmi

HPC8514 / Severná Amerika

Letter (8,5 x 11 palcov), balenie Quick
Pack, 2 500 hárkov v kartóne

HP2500S / Severná Amerika a Mexiko

Letter (8,5 x 11 palcov), balenie Quick
Pack s troma dierkami, 2 500 hárkov v
kartóne

HP2500P / Severná Amerika

Letter (220 x 280 mm), 500 hárkov v
balíku, 5 balíkov v kartóne

Q2408A / krajiny/regióny Ázie a
Tichomoria

A4 (210 x 297 mm), 500 hárkov v balíku,
kartón s 5 balíkmi

Q2407A / krajiny/regióny Ázie a
Tichomoria

A4 (210 x 297 mm), 500 hárkov v balíku,
kartón s 5 balíkmi

CHP110 / Európa

A4 (210 x 297 mm), balenie Quick Pack,
2 500 hárkov v balíku, kartón s 5 balíkmi

CHP113 / Európa

Recyklovaný kancelársky papier
HP Office

Určený na používanie vo všetkých
kancelárskych zariadeniach —
laserových a atramentových tlačiarňach,
kopírovacích strojoch a faxoch. Vhodný
pre tlač vo veľkých množstvách.

Spĺňa nariadenie U.S. Executive
Order 13101 o environmentálne
preferovaných produktoch.

Špecifikácie: 84 lesklý, 20 libier, 30%
obsah recyklovaných častíc.

Letter (8,5 x 11 palcov), 500 hárkov v
balíku, kartón s 10 balíkmi

HPE1120 / Severná Amerika

Letter (8,5 x 11 palcov), s troma
dierkami, 500 hárkov v balíku, kartón s
10 balíkmi

HPE113H / Severná Amerika

Legal (8,5 x 14 palcov), 500 hárkov v
balíku, kartón s 10 balíkmi

HPE1420 / Severná Amerika

Priehľadné fólie pre HP LaserJet

Len pre použitie s čiernobielymi
zariadeniami HP LaserJet. Pre krehký,
ostrý text a grafiku, založený na
priehľadných fóliách, špecificky
vyrobených a testovaných pre použitie s
čiernobielymi zariadeniami HP LaserJet.

Technické parametre: 4,3 tisíciny palca.

Letter (8,5 x 11 palcov), 50 hárkov v
kartóne

92296T / Severná Amerika, krajiny/
regióny Ázie a Tichomoria a Európa

A4 (210 x 297 palcov), 50 hárkov v
kartóne

922296U / krajiny/regióny Ázie a
Tichomoria a Európa

248 Príloha A Spotrebný materiál a príslušenstvo

SKWW

background image

B