HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Príslušenstvo

background image

Príslušenstvo

Položka

Popis

Číslo súčiastky

Voliteľný duplexor

Poznámka

Automatický

duplexor je súčasťou modelov
HP LaserJet M5035X MFP a
HP LaserJet M5035XS MFP.

Umožňuje automatickú tlač na obe
strany papiera

Q7549A

Voliteľné príslušenstvo analógového
faxu

Poznámka

Príslušenstvo

analógového faxu je súčasťou
modelov HP LaserJet M5035X
MFP a HP LaserJet M5035XS
MFP.

Poskytuje faxové schopnosti

Q3701A