HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Zmazanie e-mailových adries z miestneho adresára

background image

Zmazanie e-mailových adries z miestneho adresára

Môžete zmazať e-mailové adresy, ktoré už nepoužívate.

Poznámka

Ak chcete zmeniť e-mailové adresy, musíte najskôr zmazať adresu, a potom pridať

opravenú adresu ako novú adresu v miestnom adresári.

1.

Stlačte tlačidlo

Local (Miestny)

.

2.

Stlačte e-mailovú adresu, ktorú chcete zmazať.

3.

Stlačte .

Objaví sa nasledujúce hlásenie o potvrdení: Do you want to delete the selected address(es)?
(Chcete zmazať zvolenú(é) adresu(y)?)

4.

Na zmazanie e-mailovej adresy(ies) stlačte

Yes (Áno)

alebo stlačte

No (Nie)

pre návrat na

obrazovku adresára.

SKWW

Použitie adresára 135