HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Pridanie e-mailových adries do miestneho adresára

background image

Pridanie e-mailových adries do miestneho adresára

1.

Stlačte tlačidlo

Local (Miestny)

.

2.

Stlačte .

3.

(Voliteľné) Stlačte políčko

Name (Meno)

a pomocou klávesnice, ktorá sa zobrazí, zadajte meno

pre novú položku. Stlačte tlačidlo

OK

.

Meno je vlastne alias pre e-mailovú adresu. Ak nezadáte meno aliasu, aliasom bude samotná e-
mailová adresa.

4.

Stlačte políčko

Address (Adresa)

a pomocou klávesnice, ktorá sa zobrazí, zadajte e-mailovú

adresu pre novú položku. Stlačte tlačidlo

OK

.