HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Záručný servis vlastnej opravy zákazníkom

background image

Záručný servis vlastnej opravy zákazníkom

Výrobky HP boli vyvinuté s množstvom súčiastok pre vlastnú výmenu zákazníkom (CSR), aby sa
minimalizoval čas na opravu a umožnila sa väčšia flexibilita pri výmene chybných súčiastok. Ak počas
diagnostického obdobia spoločnosť HP zistí, že opravu je možné vykonať pomocou CSR súčiastky, HP
dodá súčiastku na výmenu priamo vám. Sú dve kategórie CSR súčiastok: 1) Súčiastky, pri ktorých je
vlastná oprava zákazníkom povinná. Ak požiadate HP, aby vám tieto súčiastky vymenila, budú sa vám
fakturovať cestovné a pracovné náklady na tento servis. 2) Súčiastky, pri ktorých je vlastná oprava
zákazníkom voliteľná. Tieto súčiastky sú taktiež navrhnuté na vlastnú opravu zákazníkom. Ak napriek
tomu vyžadujete, aby ich vymenila spoločnosť HP, toto sa môže urobiť bez dodatočného poplatku v
rámci typu záručného servisu určeného pre váš produkt.

Na základe dostupnosti a tam, kde to zemepisná poloha umožňuje, sa budú CSR súčiastky dodávať
nasledujúci pracovný deň. Tam, kde to zemepisná poloha umožňuje, je možné ponúknuť dodávku v ten
istý deň alebo do štyroch hodín, za dodatočný poplatok. Ak je potrebná pomoc, môžete zavolať Centrum
technickej podpory spoločnosti HP a technik vám poradí prostredníctvom telefónu. Spoločnosť HP
špecifikuje v materiáloch, dodaných s náhradnou CSR súčiastkou, či sa musí chybná súčiastka vrátiť
späť do HP. V prípadoch, keď sa požaduje vrátenie chybnej súčiastky do HP, musíte dodať chybnú
súčiastku späť do HP v rámci určeného časového obdobia, zvyčajne päť (5) pracovných dní. Chybná
súčiastka sa musí vrátiť s priloženou dokumentáciou v poskytnutom prepravnom materiáli. Nevrátenie
chybnej súčiastky môže spôsobiť, že vám HP bude účtovať jej výmenu. Pri vlastnej oprave zákazníkom
zaplatí spoločnosť HP všetky náklady na dodávku a vrátenie chybnej súčiastky a určí spôsob, akým sa
dodávka doručí.

SKWW

Záručný servis vlastnej opravy zákazníkom 251