HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Servis u zákazníka do týždňa (hromadný servis)

background image

Servis u zákazníka do týždňa (hromadný servis)

Na základe tejto zmluvy sa poskytuje pravidelný týždenný servis v organizáciách, ktoré používajú viac
produktov od spoločnosti HP. Táto zmluva je určená pre zákazníkov, ktorí používajú 25 a viac výrobkov
triedy pracovných staníc vrátane tlačiarní, zapisovačov, počítačov a diskových jednotiek.