HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Rozšírená záruka

background image

Rozšírená záruka

Podpora HP Support sa vzťahuje na všetky hardvérové produkty od spoločnosti HP a všetky vnútorné
súčiastky dodávané spoločnosťou HP. Údržba hardvéru sa vykonáva po obdobie jedného až troch
rokov, ktoré sa začína dátumom nákupu produktu od spoločnosti HP. Zákazník musí kúpiť podporu HP
Support v priebehu záručnej doby uvedenej výrobcom. Ďalšie informácie získate, ak sa obrátite na
oddelenie služieb pre zákazníkov spoločnosti HP a skupinu pre zákaznícku podporu.

256 Príloha B Servis a podpora

SKWW

background image

C