HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Telefonická podpora

background image

Telefonická podpora

Počas záručnej lehoty poskytuje spoločnosť HP bezplatnú telefonickú podporu. Telefónne číslo pre
svoju krajinu/región nájdete v letáku, ktorý je súčasťou balenia tlačiarne alebo na webovej lokalite

www.hp.com/support/

. Predtým, než zavoláte do spoločnosti HP, pripravte si nasledujúce informácie:

názov výrobku a sériové číslo, dátum kúpy a popis problému.