HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - softvér HP Easy Printer Care

background image

softvér HP Easy Printer Care

Ak chcete skontrolovať stav a nastavenia zariadenia a zobraziť informácie o riešení problémov a
dokumentáciu online, použite softvér HP Easy Printer Care . Ak chcete používať softvér softvér HP Easy
Printer Care , musíte vykonať kompletnú inštaláciu softvéru. Pozrite si

Používanie vstavaného

webového servera

.