HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Uvoľnený toner

background image

Uvoľnený toner

V tomto kontexte je uvoľnený toner definovaný ako toner, ktorý sa môže zotrieť zo strany.

1.

Ak používate ťažké alebo drsné médiá, otvorte ponuku

Administration (Správa)

na ovládacom

paneli zariadenia. Vo vedľajšej ponuke

Print Quality (Kvalita tlače)

, vyberte možnosť

Fuser Modes

(Režimy natavovacej jednotky)

a potom vyberte typ médií, ktorý používate.

2.

Ak ste si na jednej strane všimli drsnejšiu štruktúru média, skúste tlačiť na druhú stranu.

3.

Preverte, či sa dodržali špecifikácie okolitého prostredia pre zariadenie. Pozrite si časť

Prevádzkové prostredie

.

4.

Skontrolujte, či typ a kvalita používaného média spĺňajú parametre spoločnosti HP. Pozrite si
časť

Médiá a zásobníky

.

220 Kapitola 11 Riešenie problémov

SKWW