HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Rozmazaná tlač

background image

Rozmazaná tlač

1.

Skontrolujte, či typ a kvalita používaného média spĺňajú parametre spoločnosti HP. Pozrite si
časť

Médiá a zásobníky

.

2.

Preverte, či sa dodržali špecifikácie okolitého prostredia pre zariadenie. Pozrite si časť

Prevádzkové prostredie

.

3.

Otočte stoh médií v zásobníku. Skúste tiež otočiť stoh médií o 180°.

4.

Nepoužívajte médiá, ktoré už boli v zariadení.

5.

Znížte hustotu tonera. Otvorte ponuku

Administration (Správa)

na ovládacom paneli zariadenia.

Otvorte vedľajšiu ponuku

Print Quality (Kvalita tlače)

a zmeňte nastavenie

Toner Density (Hustoty

tonera)

. Pozrite si časť

Ponuka Kvalita tlače

.

6.

Otvorte ponuku

Administration (Správa)

na ovládacom paneli zariadenia. Vo vedľajšej ponuke

Print Quality (Kvalita tlače)

otvorte položku

Optimize (Optimalizovať)

a nastavte hodnotu na

High

Transfer=On (Detail čiary zapnutý)

. Pozrite si časť

Ponuka Kvalita tlače

.