HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Problémy s kvalitou tlače zapríčinené médiami

background image

Problémy s kvalitou tlače zapríčinené médiami

Príčinou niektorých problémov s kvalitou tlače je používanie nevhodných médií.

Používajte médiá, ktoré zodpovedajú špecifikáciám spoločnosti HP. Pozrite si časť

Médiá a

zásobníky

.

Povrch médií je príliš hladký. Používajte médiá, ktoré zodpovedajú špecifikáciám spoločnosti HP.
Pozrite si časť

Médiá a zásobníky

.

Vlhkosť je nerovnomerná, príliš vysoká alebo príliš nízka. Použite médiá z iných zdrojov alebo
médií z ešte neotvoreného balenia.

Na niektorých častiach média sa nezachytil toner. Použite médiá z iných zdrojov alebo médií z ešte
neotvoreného balenia.

Hlavičkový papier, ktorý používate, bol vytlačený na drsný papier. Použite hladší xerografický
papier. Ak tento krok vyrieši váš problém, požiadajte svojho dodávateľa hlavičkového papiera, aby
používal médiá, ktoré zodpovedajú špecifikáciám tohto zariadenia. Pozrite si časť

Médiá a

zásobníky

.

Médium je príliš drsné. Použite hladší, xerografický papier.

Nastavenie ovládača je nesprávne. Bližšie informácie o zmene nastavenia typu média nájdete v
časti

Ovládanie tlačových úloh

.

Médiá, ktoré používate, sú príliš ťažké pre vybrané nastavenie ich typu a toner sa na médiá
nenatavuje.