HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Čiary

background image

Čiary

A

A
A

A

A

B

B

B

B

B

C

C

C

C

C

a

a

a

a

a

c

c

c

c

c

b

b

b

b

b

1.

Vytlačením niekoľkých ďalších strán zistite, či sa problém nevyrieši sám.

2.

Vyčistite vnútro zariadenia a spustite čistiacu stranu. Pozrite si časť

Čistenie zariadenia

.

3.

Vymeňte tlačovú kazetu.