HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Overenie platnosti adresy brány SMTP

background image

Overenie platnosti adresy brány SMTP

Poznámka

Tento postup platí pre operačné systémy Windows.

1.

Otvorte príkazový riadok MS-DOS: Kliknite na tlačidlo Start (Štart), potom Run (Spustiť) a zadajte
príkaz cmd.

2.

Zadajte telnet a adresu brány SMTP, a potom číslo 25, čo je port, cez ktorý komunikuje MFP.
Napríklad, zadajte telnet 123.123.123.123 25, kde „123.123.123.123“ predstavuje adresu
brány SMTP.

3.

Stlačte tlačidlo

Enter

. Ak adresa brány SMTP nie je platná, odpoveď obsahuje hlásenie Could

not open connection to the host on port 25: (Nepodarilo sa otvoriť
spojenie s hostiteľom na porte 25:) Connect Failed: (Pripojenie
zlyhalo:)

4.

Ak SMTP adresa nie je platná, obráťte sa na správcu siete.