HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Práca s pamäťou a kartami tlačového servera

background image

Práca s pamäťou a kartami tlačového
servera

Táto časť sa zaoberá pamäťou tlačiarne a poskytuje návod na jej rozšírenie.

Prehľad

Inštalácia pamäte tlačiarne

Kontrola inštalácie modulu DIMM

Šetrenie prostriedkov (trvalé prostriedky)

Zapnutie pamäte pre Windows

Použitie kariet tlačového servera HP Jetdirect

SKWW

273