HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Rozloženie ovládacieho panela

background image

Rozloženie ovládacieho panela

Ovládací panel obsahuje dotykový grafický displej, tlačidlá riadenia úloh, numerickú klávesnicu a tri
indikačné svetelné diódy (LED) - kontrolky stavu.

1

Indikátor Pozor

Indikátor

Pozor

naznačuje, že zariadenie je v stave, ktorý si vyžaduje zásah.

Príklady zahŕňajú prázdny zásobník papiera alebo chybovú správu na
dotykovej obrazovke.

2

Indikátor Data (Údaje)

Indikátor

Data (Údaje)

signalizuje, že zariadenie prijíma údaje.

3

Indikátor Ready (Pripravená)

Indikátor

Ready (Pripravená)

signalizuje, že zariadenie je pripravené na

spracovanie akejkoľvek úlohy.

4

Číselný ukazovateľ úpravy jasu

Ak chcete upraviť jas, otočte číselným ukazovateľom na dotykovej
obrazovke.

5

Dotyková obrazovka grafického
displeja

Použite dotykovú obrazovku na otvorenie a nastavenie všetkých funkcií
zariadenia.

6

Numerická klávesnica

Umožní vám zadať numerické hodnoty pre počet požadovaných kópií a iné
numerické hodnoty.

7

Tlačidlo

Sleep (Režim spánku)

Ak je zariadenie neaktívne počas dlhého časového obdobia, automaticky
prejde do režimu spánku. Ak chcete zariadenie prepnúť do režimu spánku
alebo ho chcete oživiť, stlačte tlačidlo

Sleep (Režim spánku)

.

8

Tlačidlo

Reset (Obnoviť)

Obnoví nastavenia úlohy na hodnoty predvolené výrobcom alebo
definované užívateľom.

9

Tlačidlo

Stop (Zastaviť)

Zastaví aktívnu úlohu. Keď úloha stojí, ovládací panel zobrazuje možnosti
pre zastavenú úlohu (napríklad, ak stlačíte tlačidlo Stop, keď zariadenie
spracováva tlačovú úlohu, ovládací panel vás vyzve zrušiť alebo obnoviť
tlačovú úlohu).

10

Tlačidlo

Start (Spustiť)

Spustí kopírovaciu úlohu, začne digitálne odosielanie alebo pokračuje v
úlohe, ktorá bola prerušená.

18

Kapitola 2 Ovládací panel

SKWW