HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Naplňte zásobníky 2 a 3 (a voliteľné zásobníky 4, 5 a 6)

background image

Naplňte zásobníky 2 a 3 (a voliteľné zásobníky 4, 5 a 6)

Zásobníky 2 a 3 (a voliteľné zásobníky 4, 5 a 6) podporujú len papier. Informácie o podporovaných
formátoch papiera nájdete v časti

Výber tlačových médií

.

Poznámka

Pre využitie výhody automatického rozpoznávania veľkosti v zásobníkoch,

vkladajte papier veľkosti letter a A4 kratšou stranou média smerom k prednej časti zásobníka
tak, ako je popísané v nižšie uvedených krokoch.

1.

Otvorte zásobník.

2.

Stlačte úchytku na zadnej vodiacej lište na nastavenie dĺžky papiera a posuňte ju tak, aby
ukazovateľ zodpovedal aktuálnemu formátu papiera. Skontrolujte, či vodiaca lišta zapadla na
miesto. Rovnako posuňte bočnú vodiacu lištu na nastavenie šírky papiera tak, aby ukazovateľ
zodpovedal aktuálnemu formátu papiera.

SKWW

Vložte médiá do vstupných zásobníkov

75

background image

3.

Umiestnite papier do zásobníka stranou, na ktorú sa má tlačiť smerom nadol pri jednostrannej tlači
alebo smerom nahor pri automatickej dvojstrannej tlači a uistite sa, že je na všetkých štyroch
rohoch rovná. Dbajte na to, aby bol papier zachytený pod úchytkou vodidiel dĺžky papiera v zadnej
časti zásobníka.

4.

Zasuňte zásobník späť do zariadenia.