HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Naplňte zásobník 1 (viacúčelový zásobník)

background image

Naplňte zásobník 1 (viacúčelový zásobník)

Špeciálne tlačové médiá, ako sú napríklad obálky, štítky a fólie vkladajte iba do zásobníka č. 1. Do
zásobníka 2 a 3 (a voliteľných zásobníkov 4, 5 a 6) vkladajte len papier.

Do zásobníka 1 sa zmestí najviac 100 hárkov papiera, najviac 75 fólií, najviac 50 hárkov so štítkami
alebo najviac 10 obálok.

1.

Sklopením predného krytu otvorte zásobník 1.

2.

Vysuňte plastový nástavec zásobníka. Ak je médium, ktoré vkladáte, dlhšie ako 229 mm (9 palcov),
vysuňte aj doplnkový nástavec zásobníka.

3.

Nastavte vodidlá šírky médií na šírku o niečo väčšiu, než je šírka média.

SKWW

Vložte médiá do vstupných zásobníkov

73

background image

4.

Pre jednostrannú tlač alebo kopírvanie umiestnite médiá do zásobníka tak, že strana, ktorá sa má
vytlačiť, bude smerovať nahor a vrch média bude smerovať k prednej časti zariadenia. Médium by
malo byť zarovnané medzi vodiace lišty a plôšky na vodiacich lištách.

Poznámka

Médiá veľkosti A4 a letter vkladajte dlhšou stranou smerom k zariadeniu.

Ostatné veľkosti (otočené médiá veľkosti A4 a letter) kratšou stranou smerom k zariadeniu.

5.

Posúvajte vodidlá šírky k sebe, až kým sa nebudú zľahka dotýkať stohu médií na oboch stranách
bez toho, aby sa médiá ohli. Dbajte na to, aby médiá boli zasunuté pod úchytkami na vodidlách
šírky.

Poznámka

Do zásobníka 1 nepridávajte médiá, pokiaľ zariadenie tlačí. Môže to spôsobiť

zaseknutie. Počas tlačenia nezatvárajte predné dvierka zariadenia.