HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Vložte dokument na sklo skenera.

background image

Vložte dokument na sklo skenera.

Sklo skenera použite na kopírovanie, skenovanie alebo faxovanie malých, ľahkých (menej ako 60 g/
m

2

alebo 16 librových) originálov, alebo originálov neprirodzenej veľkosti, ako napr. receptov,

novinových ústrižkov, fotografií alebo starých a poškodených dokumentov.

1.

Otvorte kryt ADF.

2.

Umiestnite dokument lícovou stranou smerom nadol na sklo skenera podľa obrázka nižšie:

Pre dokumenty veľkosti letter a A4, umiestnite pravý horný roh dokumentu na zadnú stranu
a ľavý roh na sklo skenera.

78

Kapitola 4 Médiá a zásobníky

SKWW

background image

Pre otočené dokumenty veľkosti letter a A4, umiestnite vrchný ľavý roh dokumentu na zadnú
stranu, ľavý roh na sklo skenera. Rovnaké umiestnenie použite pre médiá veľkosti B5 a pre
média rôznej inej veľkosti, ktorých šírka je menšia ako 210 mm (8,25 palca).

Poznámka

Uistite sa, že médiá vo vstupnom zásobníku sú vložené správne otočené.

Pre dokumenty veľkosti legal, 11 x 17 a A3, umiestnite vrchný ľavý roh dokumentu na zadnú
stranu, ľavý roh na sklo skenera.

3.

Predtým, ako začnete faxovať, kopírovať alebo skenovať dokument, zatvorte kryt ADF.

SKWW

Vložte dokumenty pre faxovanie, kopírovanie a skenovanie

79