HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Papier, ktorému by ste sa mali vyhýbať

background image

Papier, ktorému by ste sa mali vyhýbať

Tlačiareň dokáže pracovať s mnohými typmi papiera. Používaním papiera, ktorý nezodpovedá
špecifikáciám, sa znižuje kvalita tlače a zvyšuje sa pravdepodobnosť zaseknutia papiera.

Nepoužívajte príliš hrubý papier. Používajte papier s otestovanou hladkosťou v rozmedzí 100–250
Sheffielda.

Nepoužívajte papier s dierovaním alebo perforáciou, okrem štandardného dierovaného papiera s
troma dierami.

Nepoužívajte papier, ktorý sa skladá z viacerých častí.

Nepoužívajte papier, ktorý je už je potlačený alebo ktorý už bol použitý v tlačiarni alebo v
kopírovacom zariadení.

Pri tlači pevných vzorov nepoužívajte papier s vodoznakom.

Nepoužívajte husto reliéfny alebo vystupujúci hlavičkový papier.

Nepoužívajte papier s príliš dekoratívnym povrchom.

Nepoužívajte offsetové prášky a iné materiály, ktoré zabraňujú zlepeniu vytlačených foriem.

Nepoužívajte papier, ktorého farebná vrstva bola pridaná až po jeho vyrobení.