HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Nastavenie predvolených možností kopírovania

background image

Nastavenie predvolených možností kopírovania

Na vytvorenie predvolených nastavení, ktoré sa použijú pri všetkých kopírovacích úlohách, môžete
použiť ponuku administrácie. V prípade potreby je možné väčšinu nastavení pri jednotlivej úlohe zmeniť.
Po dokončení tejto úlohy sa zariadenie vráti k predvolenému nastaveniu.

1.

Na domovskej obrazovke sa posuňte na položku

Administration (Správa)

a stlačte ju.

2.

Stlačte položku

Default Job Options (Predvolené možnosti úlohy)

a potom stlačte položku

Default

Copy Options (Predvolené možnosti kopírovania)

.

3.

K dispozícii máte niekoľko možností. Predvolené nastavenie môžete urobiť pri všetkých voľbách
alebo len pri niektorých.

Informácie o všetkých voľbách nájdete v časti

Zmena nastavenia kopírovania

. Integrovaný systém

Pomocníka obsahuje vysvetlenie ku každej z možností. Stlačte tlačidlo

Help (Pomocník)

, ktoré sa

nachádza v pravom hornom rohu obrazovky ( ).

4.

Ak chcete ukončiť ponuku administrácie, stlačte tlačidlo

Home (Domov)

, ktoré sa nachádza v

ľavom hornom rohu obrazovky ( ).

SKWW

Nastavenie predvolených možností kopírovania 115