HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Kopírovanie originálov rôznej veľkosti

background image

Kopírovanie originálov rôznej veľkosti

Môžete kopírovať originálne dokumenty, ktoré sú vytlačené na papieri s rôznymi veľkosťami, ak majú
listy jeden spoločný rozmer. Môžete napríklad kombinovať veľkosti Letter a Legal alebo môžete
kombinovať veľkosti A4 a A5.

1.

Usporiadajte listy originálneho dokumentu tak, aby mali rovnakú šírku.

2.

Položte listy do podávača dokumentov lícom nahor a nastavte vodiace lišty papiera tak, aby sa
dotýkali dokumentu.

3.

Na domovskej obrazovke stlačte položku

Copy (Kopírovať)

.

4.

Stlačte položku

Original Size (Formát originálu)

.

Poznámka

Ak táto voľba na prvej obrazovke nie je, stláčajte

More Options (Viac

možností)

, kým sa voľba neobjaví.

5.

Vyberte možnosť

Mixed Ltr/Lgl (Zmiešané Ltr/Lgl)

a potom stlačte položku

OK

.

6.

Stlačte položku

Start Copy (Spustiť kopírovanie)

.

122 Kapitola 7 Kopírovanie

SKWW