HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Konfigurácia USB

background image

Konfigurácia USB

Toto zariadenie podporuje pripojenie cez USB 2.0. Pri tlači je potrebné použiť kábel USB typu A-B.

Obrázok 3-1

Pripojenie USB

1

Konektor USB

2

Port USB (typ B)

56

Kapitola 3 Konfigurácia I/O

SKWW