HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Zakázanie IPX/SPX

background image

Zakázanie IPX/SPX

Poznámka

Nevypínajte tento protokol v systémoch operujúcich na báze Windows, ktoré

odosielajú tlačové správy do tlačiarne pomocou IPX/SPX.

1.

Posuňte sa na položku

Administration (Správa)

a stlačte ju.

2.

Posuňte sa na položku

Initial Setup (Úvodné nastavenie)

a stlačte ju.

3.

Stlačte položku

Networking and I/O (Sieťová práca a I/O)

.

4.

Stlačte položku

Embedded Jetdirect (Integrovaný server Jetdirect)

.

5.

Stlačte položku

IPX/SPX

.

6.

Stlačte položku

Enable (Povoliť)

.

SKWW

Konfigurácia siete

59

background image

7.

Stlačte položku

Off (Vypnuté)

.

8.

Stlačte

Save (Uložiť)

.