HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Ďalšie informácie

background image

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie o týchto ekologických témach:

Hárok s ekologickým profilom tohto produktu a ďalších príbuzných výrobkov spoločnosti HP

Ekologické záväzky spoločnosti HP

Systém environmentálneho manažmentu spoločnosti HP

Program vrátenia produktov na konci životnosti a recyklácie produktov spoločnosti HP

hárky s údajmi o bezpečnosti materiálu

Navštívte

http://www.hp.com/go/environment

alebo

http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/

productinfo/safety

.

268 Príloha D Informácie o predpisoch

SKWW