HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Tipărirea imaginilor pe toată pagina

background image

Tipărirea imaginilor pe toată pagina

Imaginile complete se tipăresc dintr-o margine în alta a paginii. Pentru a obţine acest efect, utilizaţi un
format de hârtie mai mare, apoi decupaţi marginile la dimensiunea dorită.

ATENŢIE

Nu tipăriţi niciodată pe marginea hârtiei. Riscaţi să cauzaţi acumulări de toner în

echipament, ceea ce poate scădea calitatea tipăririlor ulterioare şi poate deteriora imprimanta.
Tipăriţi pe hârtie de 312 x 470 mm (12,28 x 18,5 in) şi lăsaţi margini de cel puţin 2 mm (0,08 in)
pe toate cele patru laturi ale paginii.

Notă

Atunci când tipăriţi pe hârtie mai lată de 297 mm (11,7 in), nu utilizaţi duplexorul opţional.

82

Capitol 4 Suporturi de tipărire şi tăvi

ROWW

background image

Tipărirea pe suporturi de tipărire cu dimensiuni

personalizate

Hârtia cu dimensiune personalizată poate fi tipărită din orice tavă. Pentru specificaţii cu privire la
suporturile de tipărire, consultaţi

Suporturi de tipărire şi tăvi

.

Notă

Hârtia personalizată de dimensiuni foarte mici sau foarte mari trebuie tipărită din tava 1.

Panoul de control poate fi configurat pentru o singură dimensiune personalizată la un moment
dat. Nu alimentaţi echipamentul cu hârtie personalizată de mai multe dimensiuni.

Pentru a obţine o calitate optimă a tipăririi, atunci când tipăriţi un număr mare de exemplare pe suport
de tipărire mic sau îngust, tipăriţi mai întâi de probă pe hârtie standard, iar apoi pe suportul mic.

Recomandări pentru tipărirea pe hârtie de dimensiune personalizată

Nu încercaţi să tipăriţi din tava 1 pe hârtie mai îngustă de 76 mm (3 in) sau mai scurtă de 127 mm
(5 in).

Nu încercaţi să tipăriţi din tăvile 2 sau 3 (sau din tăvile opţionale 4, 5 sau 6) pe hârtie mai îngustă
de 148 mm (5,83 in) sau mai scurtă de 210 mm (8,27 in).

Setaţi marginile paginii la o distanţă de cel puţin 4,23 mm (0,17 in) faţă de marginile suportului.

Setarea dimensiunilor de hârtie personalizată

Când este încărcată hârtie personalizată, trebuie selectate setările pentru dimensiune din programul
software (metoda preferată), driverul imprimantei sau de la panoul de control.

Notă

Toate setările din driverul imprimantei şi programul software (cu excepţia configurării

dimensiunilor personalizate pentru hârtie) prevalează asupra setărilor de la panoul de control.
(Setările din programul software prevalează asupra celor din driverul imprimantei.)

Dacă în software nu sunt disponibile setări, setaţi dimensiunea personalizată a hârtiei din panoul de
control:

1.

În panoul de control, apăsaţi pe

Supplies Status (Stare consumabile)

, apăsaţi pe numele tăvii şi

apoi apăsaţi pe

Modify (Modificare)

.

2.

Apăsaţi pe

Custom (Personalizat)

.

3.

Setaţi

X Dimension (Dimensiune pe X)

şi

Y Dimension (Dimensiune pe Y)

. Etichetele din fiecare

tavă indică axele X şi Y.

4.

În aplicaţia software, selectaţi Custom (Personalizat) pentru dimensiunea hârtiei.

Încărcarea suporturilor de tipărire de dimensiune personalizată în tava 1

Încărcaţi tava 1 cu suporturi de tipărire de dimensiune personalizată utilizând aceleaşi proceduri ca şi
în cazul suporturilor standard. Consultaţi

Încărcarea tăvii 1 (tava multifuncţională)

.

ROWW