HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Căutarea porţii SMTP de la panoul de control al echipamentului

background image

Căutarea porţii SMTP de la panoul de control al echipamentului

1.

În ecranul Home (Reşedinţă), apăsaţi

Administration (Administrare)

.

2.

Apăsaţi pe

Initial Setup (Configurare iniţială)

.

3.

Apăsaţi pe

E-mail Setup (Configurare e-mail)

, apoi selectaţi

Find Send Gateways (Căutare porţi

de trimitere)

.

Pe ecranul panoului de control se vor afişa serverele SMTP detectate.

4.

Selectaţi serverul SMTP corect, apoi apăsaţi pe

OK

.