HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Căutarea porţii SMTP în clientul de e-mail

background image

Căutarea porţii SMTP în clientul de e-mail

Majoritatea programelor de e-mail folosesc servere SMTP pentru trimiterea e-mailurilor şi servere LDAP
pentru căutarea adreselor de e-mail. În consecinţă, puteţi găsi numele serverelor SMTP şi LDAP
căutând în setările programului dvs. de e-mail.

ROWW

Configurarea setărilor de e-mail 127

background image

Notă

Este posibil ca funcţia de căutare automată a porţii să nu poată detecta serverul SMTP

din reţea, dacă acesta utilizează un furnizor de servicii Internet (ISP). În acest caz, pentru a afla
adresa serverului de e-mail, contactaţi furnizorul de servicii Internet.

128 Capitol 8 Scanarea şi trimiterea de e-mailuri

ROWW