HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Rezolvarea problemelor de tipărire în reţea

background image

Rezolvarea problemelor de tipărire în reţea

Notă

HP vă recomandă să utilizaţi CDul cu drivere pentru a instala şi configura echipamentul

în reţea.

Tipăriţi o pagină de configurare (vezi

Utilizarea paginilor informative

). Dacă este instalat un server

de tipărire HP Jetdirect, tipărirea unei pagini de configurare va determina şi tipărirea unei a doua
pagini, cu setările de reţea şi starea echipamentului.

Pentru asistenţă şi informaţii suplimentare despre tipărirea unei pagini de configurare Jetdirect,
consultaţi HP Jetdirect Embedded Print Server Administrator's Guide (Ghidul administratorului
pentru serverul de tipărire încorporat HP Jetdirect)
de pe CDul echipamentului. Pentru a accesa
ghidul, rulaţi CDul, faceţi clic pe Printer Documentation (Documentaţie imprimantă), apoi pe
HP Jetdirect Guide (Ghid HP Jedirect), apoi pe Troubleshooting the HP Jetdirect Print Server
(Depanare server de tipărire HP Jetdirect)
.

Încercaţi să tipăriţi operaţia de la alt calculator.

Pentru a verifica dacă echipamentul funcţionează corespunzător, utilizaţi un cablu USB pentru a-
l conecta direct la un calculator şi apoi reinstalaţi softwareul de tipărire. Tipăriţi un document dintr-
un program care a tipărit corect în trecut. Dacă procedura dă rezultate, probabil că este o problemă
de reţea.

Contactaţi un administrator de reţea.

ROWW

Rezolvarea problemelor de tipărire în reţea 225