HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Meniul Management (Administrare)

background image

Meniul Management (Administrare)

Utilizaţi acest meniu pentru a seta opţiunile generale de administrare a echipamentului.

Notă

Valorile indicate drept „(prestabilite)” reprezintă valorile prestabilite din fabrică. Anumite

articole de meniu nu au valori prestabilite.

Tabelul 2-8

Management meniu

Articol de meniu

Articol de submeniu

Valori

Descriere

Stored Job Management
(Management operaţie
stocată)

Quick Copy Job Storage
Limit (Limită de stocare
operaţie de copiere
rapidă)

Selectaţi numărul maxim
de operaţii de stocat.

Utilizaţi acest meniu pentru a vizualiza şi administra
operaţiile stocate în echipament.

Quick Copy Job Held
Timeout (Expirare
păstrare operaţie de
copiere rapidă)

1 Hour (1 oră)

4 Hours (4 ore)

1 Day (1 zi)

1 Week (1 săptămână)

Sleep mode (Mod
hibernare)

Disable (Dezactivare)

Use Sleep Delay (Utilizare
decalaj hibernare)

(prestabilit)

Utilizaţi această caracteristică pentru a personaliza
setările modului Sleep (Hibernare).

Selectaţi

Use Sleep Delay (Utilizare decalaj

hibernare)

pentru a determina echipamentul să intre în

modul Sleep (Hibernare) după scurgerea tipului setat
în meniul

Time/Scheduling (Oră/Programare)

.

Tabelul 2-7

Meniul Time/Scheduling (Oră/Programare) (Continuare)

ROWW

Utilizarea meniului Administration (Administrare)

27

background image

Articol de meniu

Articol de submeniu

Valori

Descriere

Manage Supplies
(Administrare
consumabile)

Supply Low/Order
Threshold (Consumabil
aproape consumat/Prag
de comandă)

Selectaţi o valoare din
interval.

Utilizaţi acest meniu pentru a efectua sarcini de
administrare a consumabilelor, cum ar fi modificarea
pragurilor la care trebuie comandate consumabilele.

Replace black cartridge
(Înlocuire cartuş negru)

Stop at low (Stop la
scăzut)

Stop at out (Stop la
terminare)

Override at out (Prevalare
la ieşire)

(prestabilit)