HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Meniul Default Job Options (Opţiuni prestabilite operaţie)

background image

Meniul Default Job Options (Opţiuni prestabilite operaţie)

Utilizaţi acest meniu pentru a defini opţiunile prestabilite de operare pentru fiecare funcţie. Dacă
utilizatorul nu specifică opţiunile operaţiei la crearea acesteia, sunt utilizate opţiunile prestabilite.

Meniul

Default Job Options (Opţiuni prestabilite operaţie)

conţine următoarele sub-meniuri:

Default Options for Originals (Opţiuni prestabilite pentru originale)

Default Copy Options (Opţiuni prestabilite de copiere)

Default Fax Options (Opţiuni prestabilite de fax)

Default E-mail Options (Opţiuni prestabilite e-mail)

Default Send To Folder Options (Opţiuni prestabilite pentru trimitere în folder)

Default Print Options (Opţiuni de tipărire prestabilite)

Tabelul 2-1

Information (Informaţii) meniu (Continuare)

20

Capitol 2 Panoul de control

ROWW