HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Utilizarea filigranelor

background image

Utilizarea filigranelor

Filigranul este o notă, de exemplu "confidenţial", care este tipărită pe fundalul unui document.

1.

În meniul File (Fişier) din programul software, faceţi clic pe Print (Tipărire).

2.

Selectaţi driverul, apoi faceţi clic pe Properties (Proprietăţi) sau Preferences (Preferinţe).

3.

Din fila Effects (Efecte), faceţi clic pe lista derulantă Watermarks (Filigrane).

4.

Faceţi clic pe filigranul pe care doriţi să îl utilizaţi. Pentru a crea un filigran nou, faceţi clic pe Edit
(Editare)
.

5.

Dacă doriţi ca filigranul să apară doar pe prima pagină a documentului, faceţi clic pe First Page
Only (Numai prima pagină)
.

6.

Faceţi clic pe OK.

Pentru a elimina filigranul, faceţi clic pe None (nici unul) din lista derulantă Watermarks (Filigrane).